Kwaliteit en veiligheid

tekst image13

Kwaliteit en veiligheid

Binnen ste buiten stelt hoge eisen aan de veiligheid en hygiëne binnen haar kinderdagverblijf. Daarom maken we gebruik van een protocol en een uitgebreidschoonmaakrooster. Ook houden we jaarlijks een risico-inventarisatie Veiligheid en Gezondheid die we daarna evalueren. Voor elke ruimte vullen wij lijsten in waarin mogelijke risico's worden omschreven. Na de risico-inventarisatie wordt in een actieplan per punt aangegeven hoe risico's kunnen worden vermeden of beperkt. Bovendien is dagelijks iemand aanwezig met een (kinder)EHBO en BHV diploma.

Indien u wenst, kunt u onze documenten terug lezen onder alle vestigingen.