Klanttevredenheid

Klanttevredenheid

Wij doen er alles aan bij Binnen ste Buiten om uw kind optimaal te verzorgen en werken met een Pedagogisch Beleidsplan. Mocht u als ouder toch ontevreden zijn over ons kinderdagverblijf, dan verzoeken wij u vriendelijk uw klacht eerst mondeling te bespreken met de pedagogisch medewerker of de locatiemanager. Vindt u dit lastig of bespreekt u uw klacht liever met de directie, maak dan een afspraak bij ons op kantoor. Na een goed gesprek kunnen we het probleem - in de meeste gevallen - naar uw tevredenheid oplossen. Mochten we er samen toch niet uitkomen, dan kunt u uw klacht schriftelijk indienen bij het Kl achtenloket Kinderopvang van de landelijke Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. U moet dan wel eerst de interne klachtenprocedure volgens het Geschilartikel Kinderopvang en Peuterspeelzalen hebben doorlopen. Bezoek rijksoverheid.nl voor meer informatie over het indienen van een klacht bij een kinderopvangorganisatie.