Klachten

Klachten

Als u als ouder ontevreden bent over iets op het kinderdagverblijf,
dan kunt u uw klacht eerst mondeling met de desbetreffende pedagogisch medewerk(st)er bespreken.
Vindt u dit moeilijk of heeft dit niet het gewenste resultaat, kom dan gerust naar kantoor en bespreek uw klacht met de directie (José Koellin-Koppers of A.Koellin).
Wij zullen dan samen kijken wat we aan uw klacht kunnen doen en hoe we deze gezamenlijk naar beider tevredenheid kunnen oplossen.
Mochten wij er samen niet uitkomen dan kunt u uw klacht schriftelijk indienen en geldt de interne klachtenregeling.

Wordt de klacht niet op een voor u bevredigende wijze afgehandeld, dan kunt u zich schriftelijk wenden tot de geschillencommissie.

Vanaf 1 januari 2016 is er nog maar 1 landelijke geschillencommissie waar u een klacht kunt voorleggen. Dit is de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.
U moet ook dan eerst de interne klachtenprocedure van de kinderopvangorganisatie hebben doorlopen. 
Meer informatie kunt u hier of hier inzien of mail hier naar de geschillencommissie.

Klik hier om de interne klachtenprocedure te openen.